การเจรจาต่อรอง 

"การเจรจาต่อรองนั้นเป็นหนทางให้ผู้คนจัดการกับความแตกต่างระหว่างกัน ไม่ว่าความแตกต่างนั้นจะเกี่ยวกับข้อตกลงในการซื้อขาย ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสัญญาแรงงาน ความเป็นพันธมิตรที่ซับซ้อนระหว่างสององค์กร หรือสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างประเทศที่กำลังทำสงครามกัน หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายหลักการพื้นฐาน ข้อแนะนำที่ใช้ประโยชน์ได้จริง และตัวอย่างที่จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงทักษะการเจรจาต่อรอง และทำให้คุณเป็นนักเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยมได้ อาทิเช่น - การเตรียมตัวและข้อมูลให้พร้อมก่อนทำการเจรจาต่อรอง - การขจัดอุปสรรคต่างๆในการเจรจาต่อรอง - ทักษะและยุทธวิธีที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง - การวิเคราะห์คู่เจรจา"

Published date
: Mar 31, 2021
Publisher
: Expernet
Category
Page
: 223
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
100 a : Author 
245 a : Title 
การเจรจาต่อรอง 
260 b : Name of publisher 
Expernet 
300 a : Total pages 
223 
520 a : Description 
"การเจรจาต่อรองนั้นเป็นหนทางให้ผู้คนจัดการกับความแตกต่างระหว่างกัน ไม่ว่าความแตกต่างนั้นจะเกี่ยวกับข้อตกลงในการซื้อขาย ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสัญญาแรงงาน ความเป็นพันธมิตรที่ซับซ้อนระหว่างสององค์กร หรือสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างประเทศที่กำลังทำสงครามกัน หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายหลักการพื้นฐาน ข้อแนะนำที่ใช้ประโยชน์ได้จริง และตัวอย่างที่จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงทักษะการเจรจาต่อรอง และทำให้คุณเป็นนักเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยมได้ อาทิเช่น - การเตรียมตัวและข้อมูลให้พร้อมก่อนทำการเจรจาต่อรอง - การขจัดอุปสรรคต่างๆในการเจรจาต่อรอง - ทักษะและยุทธวิธีที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง - การวิเคราะห์คู่เจรจา" 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.