เพราะ “ผลิตภาพ” และ “คุณภาพ” มีความสำคัญต่อความอยู่รอดและเจริญเติบโตของสถานประกอบการ หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งในการใช้เป็น “คู่มือ” เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และกิจการหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเริ่มต้นด้วยการประเมินกิจการของท่านเองอย่างง่าย ๆ โดยการใช้ “รายการตรวจสอบ” (Check-list) ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อหาจุดบกพร่องใน กระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการอย่างครอบคลุม และสามารถนำข้อเสนอแนะในบทต่าง ๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงโรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และเพิ่มกำไรในที่สุด

Published date
: May 20, 2017
Publisher
: ส.ส.ท
Category
Page
: 344
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
020 a : ISBN 
9789744434883 
245 a : Title 
Productivity for SMEs 
300 a : Total pages 
344 
520 a : Description 
เพราะ “ผลิตภาพ” และ “คุณภาพ” มีความสำคัญต่อความอยู่รอดและเจริญเติบโตของสถานประกอบการ หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งในการใช้เป็น “คู่มือ” เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และกิจการหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเริ่มต้นด้วยการประเมินกิจการของท่านเองอย่างง่าย ๆ โดยการใช้ “รายการตรวจสอบ” (Check-list) ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อหาจุดบกพร่องใน กระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการอย่างครอบคลุม และสามารถนำข้อเสนอแนะในบทต่าง ๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงโรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และเพิ่มกำไรในที่สุด 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.