กรรมวิธีการผลิต 

"รวบรวมเทคนิคและเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนากรรมวิธีการผลิตให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว ประหยัด และลดขั้นตอนการผลิต เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นรูปประกอบคำบรรยาย มีตัวอย่างเทคนิคการออกแบบรูปร่างผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีการผลิตต่าง ๆ กว่า 1,500 ตัวอย่าง เหมาะสำหรับ นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ช่างเทคนิค วิศวกร รวมทั้งครู-อาจารย์ เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชากรรมวิธีการผลิต หรือวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์"

Published date
: May 20, 2017
Publisher
: ส.ส.ท
Category
Page
: 385
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
กรรมวิธีการผลิต 
300 a : Total pages 
385 
520 a : Description 
"รวบรวมเทคนิคและเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนากรรมวิธีการผลิตให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว ประหยัด และลดขั้นตอนการผลิต เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นรูปประกอบคำบรรยาย มีตัวอย่างเทคนิคการออกแบบรูปร่างผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีการผลิตต่าง ๆ กว่า 1,500 ตัวอย่าง เหมาะสำหรับ นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ช่างเทคนิค วิศวกร รวมทั้งครู-อาจารย์ เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชากรรมวิธีการผลิต หรือวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์" 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.