เทคโนโลยีพลาสติก 

หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้และเทคนิคต่างๆทางด้านพลาสติก เช่น การเตรียมพลาสติกเพื่อการผลิตงานรีด งานเคลือบแผ่นวัสดุด้วยพลาสติก งาน Extrusion การผลิตภาชนะกลวงโดยวิธีฉีด เป่า การเคลือบผิวโลหะด้วยพลาสติก การแต่งผิวพลาสติก เป็นต้น

Published date
: May 20, 2017
Publisher
: ส.ส.ท
Category
Page
: 434
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
เทคโนโลยีพลาสติก 
300 a : Total pages 
434 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้และเทคนิคต่างๆทางด้านพลาสติก เช่น การเตรียมพลาสติกเพื่อการผลิตงานรีด งานเคลือบแผ่นวัสดุด้วยพลาสติก งาน Extrusion การผลิตภาชนะกลวงโดยวิธีฉีด เป่า การเคลือบผิวโลหะด้วยพลาสติก การแต่งผิวพลาสติก เป็นต้น 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.