เอนไซม์ความคิด 

กรอบความคิดร่วมสมัยที่สะท้อนผ่านงานเขียนของ ดร.กุลเดช สินธวณรงค์ จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำความคิดประยุกต์ใช้ทั้งการดำเนินชีวิตในระดับปัจเจกชน จนถึงนักการตลาด นักออกแบบ และนักธุรกิจ เนื้อหาของ “เอนไซม์ความคิด” มีตั้งแต่ แรงบันดาลใจจากชีวิตและการทำธุรกิจ เรื่องของ Marketing and Brand, Design and Creativity โลกออนไลน์ที่ถูกเชื่อมโยงในหลายมิติสู่ธุรกิจ การเมือง และสังคม

Published date
: Jun 07, 2017
Publisher
: เนชั่น
Category
Page
: 203
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
020 a : ISBN 
9786167536156 
245 a : Title 
เอนไซม์ความคิด 
300 a : Total pages 
203 
520 a : Description 
กรอบความคิดร่วมสมัยที่สะท้อนผ่านงานเขียนของ ดร.กุลเดช สินธวณรงค์ จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำความคิดประยุกต์ใช้ทั้งการดำเนินชีวิตในระดับปัจเจกชน จนถึงนักการตลาด นักออกแบบ และนักธุรกิจ เนื้อหาของ “เอนไซม์ความคิด” มีตั้งแต่ แรงบันดาลใจจากชีวิตและการทำธุรกิจ เรื่องของ Marketing and Brand, Design and Creativity โลกออนไลน์ที่ถูกเชื่อมโยงในหลายมิติสู่ธุรกิจ การเมือง และสังคม 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.