สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร, ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ 

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรรวมถึงสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT)

Published date
: Aug 09, 2017
Publisher
: -
Category
Page
: 38
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
020 a : ISBN 
9786167722412 
245 a : Title 
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร, ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ 
260 c : Date of publication 
สิงหาคม 2558 
300 a : Total pages 
38 
520 a : Description 
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรรวมถึงสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.