หนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง มีภาพประกอบและขนาดต่าง ๆ ของห้อง เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถจัดวางเครื่องเรือนที่จำเป็นของแต่ละพื้นที่ให้ใช้งานได้สะดวก ขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งได้แก่ ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องรับแขก ห้องครัว และห้องน้ำ

Published date
: Sep 20, 2017
Publisher
: -
Category
Page
: 160
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
ออกแบบตกแต่งภายใน 
300 a : Total pages 
160 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง มีภาพประกอบและขนาดต่าง ๆ ของห้อง เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถจัดวางเครื่องเรือนที่จำเป็นของแต่ละพื้นที่ให้ใช้งานได้สะดวก ขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งได้แก่ ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องรับแขก ห้องครัว และห้องน้ำ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.