การออกแบบและจัดพื้นที่สำนักงาน 

เนื้อหาที่ละเอียดจากในเล่ม“การออกแบบและจัดพื้นที่สำนักงาน” ไมว่าจะเป็นความเป็นมาของสำนักงาน การศึกษาข้อมูลและการแยกรายละเอียด การจัดผังพื้นที่สำนักงาน ระยะการใช้งานต่างๆ ลักษณะและประเภทของเครื่องเรือนและอุปกรณ์ที่จำเป็นในสำนักงาน รวมถึงเรื่องของการจัดห้องประชุม วัสดุประกอบการตกแต่งสำนักงาน และส่วนประกอบออกแบบสำนักงาน นำเสนอพร้อมภาพและตัวอย่างประกอบมากมาย

Published date
: Sep 20, 2017
Publisher
: -
Category
Page
: 232
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
การออกแบบและจัดพื้นที่สำนักงาน 
300 a : Total pages 
232 
520 a : Description 
เนื้อหาที่ละเอียดจากในเล่ม“การออกแบบและจัดพื้นที่สำนักงาน” ไมว่าจะเป็นความเป็นมาของสำนักงาน การศึกษาข้อมูลและการแยกรายละเอียด การจัดผังพื้นที่สำนักงาน ระยะการใช้งานต่างๆ ลักษณะและประเภทของเครื่องเรือนและอุปกรณ์ที่จำเป็นในสำนักงาน รวมถึงเรื่องของการจัดห้องประชุม วัสดุประกอบการตกแต่งสำนักงาน และส่วนประกอบออกแบบสำนักงาน นำเสนอพร้อมภาพและตัวอย่างประกอบมากมาย 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.