Author : JOHN ELKINGTON, PAMELA HARTIGAN
Publishing Date : Apr 05, 2017
กระแสที่กำลังมาแรงและได้รับความสนใจทั่วโลกในขณะนี้คงหนีไม่พ้น "ธุรกิจเพื่อสังคม" ที่นำองค์ความรู้จากโลกธุรกิจมาใช้แก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน โดยผู้ที่เรียกตัวเองว่า "ผู้ประกอบการเพื่อสังคม" ส่วนใหญ่มักมีความคิดแหกคอกสวนกระแส จนหลายฝ่ายมองว่าเป็น "คนหัวรั้น" สิ่งที่น่าสนใจคือ กิจการของคนหัวรั้นเหล่านี้ หลายแห่งประสบความสำเร็จทั้งในแง่การทำประโยชน์เพื่อสังคมและยังสร้างกำไรให้ผู้ลงทุนได้ด้วย มีไม่น้อยที่แข่งขันกับธุรกิจปกติในตลาดเดียวกัน แล้วประสบความสำเร็จแซงหน้าบริษัทคู่แข่งอย่างไม่เห็นฝุ่น ความสำเร็จของกิจการเพื่อสังคมทำให้กระแสนี้ได้รับความนิยมและความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ และกำลังจะกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบเศรษฐกิจทั่วโลก หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าคนเหล่านี้ทำได้อย่างไร เอลคิงตันและฮาร์ติแกนมีคำตอบรอคุณอยู่ในหนังสือเล่มนี้
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 15, 2018
รวมสินค้าหนึ่งจังหวัด หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 15, 2018
สินค้าหนึ่งจังหวัด หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 15, 2018
สินค้าหนึ่งจังหวัด หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 15, 2018
สินค้าหนึ่งจังหวัด หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 15, 2018
สินค้าหนึ่งจังหวัด หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 15, 2018
สินค้าหนึ่งจังหวัด หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 15, 2018
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 12, 2018
รวมกฎหมาย พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาที่แก้ไขปรับปรุง (เลือกอ่านแบบหน้าเดี่ยว ตัวหน้าสือจะขยาย อ่านได้สะดวก)
Author : มงคล โอภาสมงคลชัย
Publishing Date : Sep 20, 2017
เขียนโดยทนายความมืออาชีพ เป็นเรื่องของ "เหยื่อ" ที่ถูกกลุ่มสิบแปดมงกุฏใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์สิน ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ทราบในรูปแบบของเรื่องเล่า เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้คุณเสียเหลี่ยมหรือตกเป็นเหยื่อรายต่อไปของจิ้งจอกสังคมทั้งหลาย ผ่านเรื่องจริงสุดฮา แต่แฝงด้วยสาระ ไม่เน้นภาษากฎหมาย
Author : ผศ. นภาพรรณ สุทธะพินทุ
Publishing Date : Sep 20, 2017
เนื้อหาที่ละเอียดจากในเล่ม“การออกแบบและจัดพื้นที่สำนักงาน” ไมว่าจะเป็นความเป็นมาของสำนักงาน การศึกษาข้อมูลและการแยกรายละเอียด การจัดผังพื้นที่สำนักงาน ระยะการใช้งานต่างๆ ลักษณะและประเภทของเครื่องเรือนและอุปกรณ์ที่จำเป็นในสำนักงาน รวมถึงเรื่องของการจัดห้องประชุม วัสดุประกอบการตกแต่งสำนักงาน และส่วนประกอบออกแบบสำนักงาน นำเสนอพร้อมภาพและตัวอย่างประกอบมากมาย