Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 15, 2018
รวมสินค้าหนึ่งจังหวัด หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 15, 2018
สินค้าหนึ่งจังหวัด หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 15, 2018
สินค้าหนึ่งจังหวัด หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 15, 2018
สินค้าหนึ่งจังหวัด หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 15, 2018
สินค้าหนึ่งจังหวัด หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 15, 2018
สินค้าหนึ่งจังหวัด หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 15, 2018
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 12, 2018
รวมกฎหมาย พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาที่แก้ไขปรับปรุง (เลือกอ่านแบบหน้าเดี่ยว ตัวหน้าสือจะขยาย อ่านได้สะดวก)
Author : มงคล โอภาสมงคลชัย
Publishing Date : Sep 20, 2017
เขียนโดยทนายความมืออาชีพ เป็นเรื่องของ "เหยื่อ" ที่ถูกกลุ่มสิบแปดมงกุฏใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์สิน ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ทราบในรูปแบบของเรื่องเล่า เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้คุณเสียเหลี่ยมหรือตกเป็นเหยื่อรายต่อไปของจิ้งจอกสังคมทั้งหลาย ผ่านเรื่องจริงสุดฮา แต่แฝงด้วยสาระ ไม่เน้นภาษากฎหมาย
Author : ผศ. นภาพรรณ สุทธะพินทุ
Publishing Date : Sep 20, 2017
เนื้อหาที่ละเอียดจากในเล่ม“การออกแบบและจัดพื้นที่สำนักงาน” ไมว่าจะเป็นความเป็นมาของสำนักงาน การศึกษาข้อมูลและการแยกรายละเอียด การจัดผังพื้นที่สำนักงาน ระยะการใช้งานต่างๆ ลักษณะและประเภทของเครื่องเรือนและอุปกรณ์ที่จำเป็นในสำนักงาน รวมถึงเรื่องของการจัดห้องประชุม วัสดุประกอบการตกแต่งสำนักงาน และส่วนประกอบออกแบบสำนักงาน นำเสนอพร้อมภาพและตัวอย่างประกอบมากมาย
Author : ผศ. นภาพรรณ สุทธะพินทุ,นภาพรรณ สุทธะพินทุ
Publishing Date : Sep 20, 2017
หนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง มีภาพประกอบและขนาดต่าง ๆ ของห้อง เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถจัดวางเครื่องเรือนที่จำเป็นของแต่ละพื้นที่ให้ใช้งานได้สะดวก ขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งได้แก่ ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องรับแขก ห้องครัว และห้องน้ำ