Author : สถาบันทรัพย์สินทางปัญยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishing Date : Dec 03, 2018
หนังสือรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม "อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ"
Author : สถาบันทรัพย์สินทางปัญยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishing Date : Dec 03, 2018
หนังสือรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม "อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ"
Author : สถาบันทรัพย์สินทางปัญยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishing Date : Dec 03, 2018
หนังสือรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม "อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่"
Author : สถาบันทรัพย์สินทางปัญยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishing Date : Dec 03, 2018
หนังสือรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม "อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร"
Author : สถาบันทรัพย์สินทางปัญยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishing Date : Dec 03, 2018
หนังสือรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม "หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม"
Author : สถาบันทรัพย์สินทางปัญยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishing Date : Dec 03, 2018
หนังสือรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม "อุตสาหกรรมดิจิทัล"
Author : สถาบันทรัพย์สินทางปัญยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishing Date : Nov 30, 2018
หนังสือรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
Author : สถาบันทรัพย์สินทางปัญยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishing Date : Nov 30, 2018
หนังสือรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม "อุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน"
Author : สถาบันทรัพย์สินทางปัญยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishing Date : Nov 27, 2018
หนังสือรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
Author : สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishing Date : Nov 27, 2018
หนังสือรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
Author : JOHN ELKINGTON, PAMELA HARTIGAN
Publishing Date : Apr 05, 2017
กระแสที่กำลังมาแรงและได้รับความสนใจทั่วโลกในขณะนี้คงหนีไม่พ้น "ธุรกิจเพื่อสังคม" ที่นำองค์ความรู้จากโลกธุรกิจมาใช้แก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน โดยผู้ที่เรียกตัวเองว่า "ผู้ประกอบการเพื่อสังคม" ส่วนใหญ่มักมีความคิดแหกคอกสวนกระแส จนหลายฝ่ายมองว่าเป็น "คนหัวรั้น" สิ่งที่น่าสนใจคือ กิจการของคนหัวรั้นเหล่านี้ หลายแห่งประสบความสำเร็จทั้งในแง่การทำประโยชน์เพื่อสังคมและยังสร้างกำไรให้ผู้ลงทุนได้ด้วย มีไม่น้อยที่แข่งขันกับธุรกิจปกติในตลาดเดียวกัน แล้วประสบความสำเร็จแซงหน้าบริษัทคู่แข่งอย่างไม่เห็นฝุ่น ความสำเร็จของกิจการเพื่อสังคมทำให้กระแสนี้ได้รับความนิยมและความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ และกำลังจะกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบเศรษฐกิจทั่วโลก หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าคนเหล่านี้ทำได้อย่างไร เอลคิงตันและฮาร์ติแกนมีคำตอบรอคุณอยู่ในหนังสือเล่มนี้
Author : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Publishing Date : Jan 15, 2018
รวมสินค้าหนึ่งจังหวัด หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์