admin elibrary
30 Apr 2018 00:00:00

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดการประกวดภาพยนตร์สั้นความยาว 3-5 นาที หัวข้อ “ภูมิปัญญาบ้านฉัน สร้างงาน สร้างเงิน” ชิงเงินรางวัลรวม 120,000 บาท

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดการประกวดภาพยนตร์สั้นความยาว 3-5 นาที


                  หัวข้อ “ภูมิปัญญาบ้านฉัน สร้างงาน สร้างเงิน”


                             ชิงเงินรางวัลรวม 120,000 บาท


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด


      ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต 14 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น


ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมการประกวด, แนบไฟล์ผลงานสำหรับรอบคัดเลือก ได้ทาง https://www.facebook.com/DIPYouthCamp


หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080 395 5744, 081 6813109, 0 2547 6040, 0 2547 4661


กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ภูมิปัญญาบ้านฉัน สร้างงาน สร้างเงิน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท


เงื่อนไขการส่งหนังสั้นเข้าประกวด


1. ต้องถ่ายทำโดยนักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จากโรงเรียนในเขตภาคใต้


2. ต้องส่งผลงานในรูปแบบทีม แต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียน 5 คน และครูผู้ควบคุมทีม 1 คน


3. ต้องเป็นหนังสั้นที่ถ่ายทำขึ้นใหม่ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เว้นแต่ได้ขออนุญาตแล้วและมีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง หรือต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น


4. ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที (รวม Intro, Title และ End credit)


5. ส่งเป็นไฟล์ .mp4 แบบ Full HD ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1920x1080 โดยการ Upload ไฟล์ขึ้น Youtube ตั้งค่าเป็น Private และระบุ Link สำหรับการเข้าชมในใบสมัคร (ตาม QR Code)


การคัดเลือก


แบ่งเป็น 2 รอบ


รอบแรก ตัดสินจากหนังสั้น ประกอบด้วย การสื่อสารความหมายตามหัวข้อที่กำหนด ความน่าสนใจของการนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ และความสมบูรณ์ของภาพและเสียง ทีมที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรกจะได้เข้าร่วมค่ายเยาวชนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำเสนอแนวคิดการจัดทำหนังสั้นในรอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


รอบสุดท้าย ตัดสินจากการนำเสนอแนวคิดการจัดทำหนังสั้น ประกอบด้วย ความชัดเจนของการนำเสนอ การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญา และแนวคิดในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิปัญญาที่นำเสนอ โดยมีระยะเวลานำเสนอพร้อมตอบข้อซักถามทีมละไม่เกิน 5 นาที


รางวัลการประกวด


ทีมที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ 5 อันดับ จะได้รับรางวัลทุนการศึกษา


รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท


รางวัลชมเชย เงินรางวัล 15,000 บาท


รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท (Vote ภายในค่าย)


กำหนดระยะเวลา


ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 5 พฤษภาคม 2561


ติดต่อสอบถาม


โทร 080-395-5744 และ 081-681-3109


Facebook Fanpage : DIPYouthCamp