admin elibrary
31 Aug 2018 00:00:00

ขอเชิญตัวแทนสิทธิบัตรลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา “มิติใหม่เครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา : ก้าวตามมาตรฐานสากล

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญตัวแทนสิทธิบัตรเข้าร่วมการสัมมนา “มิติใหม่เครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา : ก้าวตามมาตรฐานสากล" ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์รัชดา อาคารธารทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2P8JRq2 หรือ สแกน QR Code  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมนัสนันท์ ภัครัฐนันท์ โทรศัพท์ 0 2547 60402.กำหนดการสัมมนาเครือข่าย.pdf


3.QR Code ลงทะเบียนสัมมนา.pdf