admin elibrary
09 Jan 2019 00:00:00

รับสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 18-19

       


        


        สวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 18-19    ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/dAvSbM หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา


        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุปราณี อะหะ หรือ นายณัฐพล วัฒน์มณี โทรศัพท์ 0 2547 6040


        หมายเหตุ


         - ค่าลงทะเบียนท่านละ 85,000บาท 


         - เมื่อกรอกใบสมัครครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งการชำระเงิน


         - สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาให้สิทธิในการเข้าอบรมกับผู้ที่กรอกใบสมัครและแนบเอกสารครบถ้วน และชำระเงินเต็มจำนวนก่อนวันเริ่มการอบรม


         - โครงการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร รุ่นที่ 18-19  ดาวน์โหลดเอกสาร


         - กำหนดการอบรมรุ่นตัวแทนสิทธิบัตร รุ่นที่ 18-19 ดาวน์โหลดเอกสาร