รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ อิสสรีย์ หรรษาจรูณโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจของกรมฯ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เข้าร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ อิสสรีย์ หรรษาจรูณโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจของกรมฯ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 10 มีนาคม 2566

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ อิสสรีย์ หรรษาจรูณโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจของกรมฯ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เข้าร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ อิสสรีย์ หรรษาจรูณโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจของกรมฯ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 10 มีนาคม 2566 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.