เทคนิคการประชุมแบบมืออาชีพ 

ผู้จัดการมักจะสูญเสียเวลากว่าครึ่งไปกับการประชุม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ประสบผลตามที่คาดหมาย หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถ : • วางแผนและดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิผล • กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น • ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ • ติดตามความก้าวหน้าของงานที่มอบหมายไป ได้อย่างครบถ้วน • ดำเนินการในขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

Published date
: Mar 31, 2021
Publisher
: Expernet
Category
Page
: 85
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
เทคนิคการประชุมแบบมืออาชีพ 
260 b : Name of publisher 
Expernet 
300 a : Total pages 
85 
520 a : Description 
ผู้จัดการมักจะสูญเสียเวลากว่าครึ่งไปกับการประชุม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ประสบผลตามที่คาดหมาย หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถ : • วางแผนและดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิผล • กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น • ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ • ติดตามความก้าวหน้าของงานที่มอบหมายไป ได้อย่างครบถ้วน • ดำเนินการในขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.