การบริหารความเสี่ยง 

"ความเสี่ยง" อยู่กับ "คุณ" เสมอ ในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องธุรกิจ ! ทุกการกระทำและการตัดสินใจของคุณ คือ "ความเสี่ยง" และคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่า "การเสี่ยง" ในแต่ละครั้งของคุณจะไม่นำไปสู่ ความล้มเหลว ผิดพลาด และความเสียหาย ซึ่งอาจกลายเป็น "จุดจบ" สำหรับองค์กร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เล่มนี้ จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงอย่างมั่นใจด้วยหลักปฏิบัติง่ายๆ และใช้ได้จริงในหนังสือเล่มนี้ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและเตรียมการเพื่อการจัดการกับความเสี่ยงอย่างได้ผล !

Published date
: Mar 31, 2021
Publisher
: Expernet
Category
Page
: 105
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
การบริหารความเสี่ยง 
260 b : Name of publisher 
Expernet 
300 a : Total pages 
105 
520 a : Description 
"ความเสี่ยง" อยู่กับ "คุณ" เสมอ ในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องธุรกิจ ! ทุกการกระทำและการตัดสินใจของคุณ คือ "ความเสี่ยง" และคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่า "การเสี่ยง" ในแต่ละครั้งของคุณจะไม่นำไปสู่ ความล้มเหลว ผิดพลาด และความเสียหาย ซึ่งอาจกลายเป็น "จุดจบ" สำหรับองค์กร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เล่มนี้ จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงอย่างมั่นใจด้วยหลักปฏิบัติง่ายๆ และใช้ได้จริงในหนังสือเล่มนี้ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและเตรียมการเพื่อการจัดการกับความเสี่ยงอย่างได้ผล ! 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.