มุ่งสู่ตลาดโลก...ไปกับเครื่องหมายการค้า ด้วยระบบการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศผ่านระบบมาดริด (Madrid International Trademark System) 

คำแนะนำนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผู้ขอจดทะเบียนและเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่มีอำนาจของรัฐสมาชิกของสหภาพมาดริด โดยแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการจดทะเบียนระหว่างประเทศ และอธิบายบทบัญญัติที่สำคัญของข้อตกลงมาดริด พิธีสารมาดริด และข้อบังคับทั่วไป

Published date
: Jan 26, 2022
Publisher
: -
Category
Page
: 353
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
245 a : Title 
มุ่งสู่ตลาดโลก...ไปกับเครื่องหมายการค้า ด้วยระบบการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศผ่านระบบมาดริด (Madrid International Trademark System) 
300 a : Total pages 
353 
520 a : Description 
คำแนะนำนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผู้ขอจดทะเบียนและเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่มีอำนาจของรัฐสมาชิกของสหภาพมาดริด โดยแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการจดทะเบียนระหว่างประเทศ และอธิบายบทบัญญัติที่สำคัญของข้อตกลงมาดริด พิธีสารมาดริด และข้อบังคับทั่วไป 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.