เกาจัดการ Creative Management 

หนังสือที่จะบอกวิธีการจัดการสมัยใหม่ซึ่งสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวมาเป็นผู้นำในองค์กรทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารควรศึกษาเรื่องการจัดการก่อนที่จะถูกคนอื่นจัดการ!

Published date
: Mar 19, 2021
Publisher
: ดำรงค์ พิณคุณ
Category
Page
: 240
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
เกาจัดการ Creative Management 
260 b : Name of publisher 
ดำรงค์ พิณคุณ 
300 a : Total pages 
240 
520 a : Description 
หนังสือที่จะบอกวิธีการจัดการสมัยใหม่ซึ่งสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวมาเป็นผู้นำในองค์กรทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารควรศึกษาเรื่องการจัดการก่อนที่จะถูกคนอื่นจัดการ! 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.