นิตยสารคิด (Creative Thailand) ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 

ก้าวตาม ๙... ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งแรกที่คนไทยจะได้ร่วมเรียนรู้และถอดรหัสวิธีการทรงงานจากพระวิริยะอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวไทย พร้อมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณฯ ที่ไม่เพียงตั้งมั่นในพระราชปณิธาณที่จะขจัดปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรผ่านโครงการพระราชดำรินับพัน หากหยั่งรากลึกไปถึง “กระบวนการคิด” ที่ได้ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยาวนานตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ ...เพื่อร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจสูงสุดที่คนไทยจะน้อมนำหลักคิดและวิธีการทรงงานของพระองค์จาก 4 โครงการพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการฝนหลวง โครงการแกล้งดิน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา มาดำเนินรอยตาม และใช้เป็นบทเรียนสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานให้สมบูรณ์...ดั่งที่พ่อตั้งใจ

Issued date
: May 09, 2017
Publisher
: TCDC
Category
Page
: 44
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
245 a : Title 
นิตยสารคิด (Creative Thailand) ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 
100 a : Author 
520 a : Description 
ก้าวตาม ๙... ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งแรกที่คนไทยจะได้ร่วมเรียนรู้และถอดรหัสวิธีการทรงงานจากพระวิริยะอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวไทย พร้อมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณฯ ที่ไม่เพียงตั้งมั่นในพระราชปณิธาณที่จะขจัดปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรผ่านโครงการพระราชดำรินับพัน หากหยั่งรากลึกไปถึง “กระบวนการคิด” ที่ได้ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยาวนานตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ ...เพื่อร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจสูงสุดที่คนไทยจะน้อมนำหลักคิดและวิธีการทรงงานของพระองค์จาก 4 โครงการพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการฝนหลวง โครงการแกล้งดิน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา มาดำเนินรอยตาม และใช้เป็นบทเรียนสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานให้สมบูรณ์...ดั่งที่พ่อตั้งใจ 
300 a : Total pages 
44 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.