นิตยสารคิด (Creative Thailand) ฉบับเดือนเมษายน 2560 

ร่วมสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของพื้นที่ย่านเจริญกรุง เขตเศรษฐกิจแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร พื้นที่ใจกลางเมืองที่ครอบคลุมเขตบางรัก สุรวงศ์ สี่พระยา และสีลม พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และที่ตั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อย่านนี้จะต้องพัฒนาไปข้างหน้า มาร่วมเรียนรู้และเรียบเรียงความดั้งเดิมให้ยังคงอยู่ ควบคู่ไปกับความหวังที่จะเห็นชีวิตชีวา สีสัน นวัตกรรม และโอกาสของย่านและผู้คน ที่จะสร้างให้เจริญกรุงกลายเป็น “ย่านสร้างสรรค์” ของประเทศไทย

Issued date
: May 09, 2017
Publisher
: TCDC
Category
Page
: 36
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
245 a : Title 
นิตยสารคิด (Creative Thailand) ฉบับเดือนเมษายน 2560 
100 a : Author 
520 a : Description 
ร่วมสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของพื้นที่ย่านเจริญกรุง เขตเศรษฐกิจแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร พื้นที่ใจกลางเมืองที่ครอบคลุมเขตบางรัก สุรวงศ์ สี่พระยา และสีลม พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และที่ตั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อย่านนี้จะต้องพัฒนาไปข้างหน้า มาร่วมเรียนรู้และเรียบเรียงความดั้งเดิมให้ยังคงอยู่ ควบคู่ไปกับความหวังที่จะเห็นชีวิตชีวา สีสัน นวัตกรรม และโอกาสของย่านและผู้คน ที่จะสร้างให้เจริญกรุงกลายเป็น “ย่านสร้างสรรค์” ของประเทศไทย 
300 a : Total pages 
36 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.