รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการสัมมนากิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์) เป็นประธานเปิดการสัมมนากิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้แพลตฟอร์ม IP Mart ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการยกระดับทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการสัมมนากิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์) เป็นประธานเปิดการสัมมนากิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้แพลตฟอร์ม IP Mart ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการยกระดับทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.