รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) ประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) ประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.