รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการทางด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์” 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการทางด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์ และการป้องปรามการละเมิดฯ วันที่ 13 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการทางด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์” 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการทางด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์ และการป้องปรามการละเมิดฯ วันที่ 13 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.