รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการประชุม “หัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนและ CIPA ครั้งที่ 14”เพื่อหารือและกำหนดกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เข้าร่วมการประชุม“หัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนและ CIPA ครั้งที่ 14”เพื่อหารือและกำหนดกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2566ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการประชุม “หัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนและ CIPA ครั้งที่ 14”เพื่อหารือและกำหนดกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เข้าร่วมการประชุม“หัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนและ CIPA ครั้งที่ 14”เพื่อหารือและกำหนดกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2566ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.