รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หารือร่วมกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อหาแนวทางดำเนินการกรณีการละเมิดซ้ำบน shopee 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์)หารือร่วมกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อหาแนวทางดำเนินการกรณีการละเมิดซ้ำบน shopee วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หารือร่วมกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อหาแนวทางดำเนินการกรณีการละเมิดซ้ำบน shopee 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์)หารือร่วมกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อหาแนวทางดำเนินการกรณีการละเมิดซ้ำบน shopee วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.