อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจ (IPBD) 
   

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจ (IPBD) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) พร้อมด้วยผู้อำนวยการองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกประจำประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้แก่ภาคธุรกิจของไทย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

MARC Information
245 a : Title 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจ (IPBD) 
520 a : Description 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจ (IPBD) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) พร้อมด้วยผู้อำนวยการองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกประจำประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้แก่ภาคธุรกิจของไทย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.