อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมงาน “Next Step Export and Cross-Border Promotion” 
   

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) เข้าร่วมงาน “Next Step Export and Cross-Border Promotion” เพื่อหารือแผนเร่งรัดการส่งออกและการค้าชายแดน Quick Win 100 วัน และ 1 ปี พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเชื่อมโยงการค้ากับการท่องเที่ยวระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธาน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

MARC Information
245 a : Title 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมงาน “Next Step Export and Cross-Border Promotion” 
520 a : Description 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) เข้าร่วมงาน “Next Step Export and Cross-Border Promotion” เพื่อหารือแผนเร่งรัดการส่งออกและการค้าชายแดน Quick Win 100 วัน และ 1 ปี พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเชื่อมโยงการค้ากับการท่องเที่ยวระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธาน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.