กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกประจำประเทศสิงคโปร์ จัดสัมมนา “กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจ” 
   

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกประจำประเทศสิงคโปร์ จัดสัมมนา “กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจ” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถวางกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เป็นประธาน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

MARC Information
245 a : Title 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกประจำประเทศสิงคโปร์ จัดสัมมนา “กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจ” 
520 a : Description 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกประจำประเทศสิงคโปร์ จัดสัมมนา “กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจ” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถวางกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เป็นประธาน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.