รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมหารือกับบริษัท Keenbiz เพื่อติดตามความคืบหน้าของสัมมนา "ติดปีกทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยด้วย Soft Power X ทรัพย์สินทางปัญญา" 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์) ประชุมหารือกับบริษัท Keenbiz เพื่อติดตามความคืบหน้าของสัมมนา "ติดปีกทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยด้วย Soft Power X ทรัพย์สินทางปัญญา" วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมหารือกับบริษัท Keenbiz เพื่อติดตามความคืบหน้าของสัมมนา "ติดปีกทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยด้วย Soft Power X ทรัพย์สินทางปัญญา" 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์) ประชุมหารือกับบริษัท Keenbiz เพื่อติดตามความคืบหน้าของสัมมนา "ติดปีกทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยด้วย Soft Power X ทรัพย์สินทางปัญญา" วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.