รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อเตรียมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และลงนามบันทึกข้อตกลง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อเตรียมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และลงนามบันทึกข้อตกลง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.