อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการประชุม “มอบนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก” ต่อเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ 
   

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) เข้าร่วมการประชุม “มอบนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก” ต่อเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์และฝ่ายส่งเสริมการลงทุนโดยมี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายเศรษฐา ทวีสิน) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการค้าต่างประเทศ

MARC Information
245 a : Title 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการประชุม “มอบนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก” ต่อเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ 
520 a : Description 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) เข้าร่วมการประชุม “มอบนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก” ต่อเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์และฝ่ายส่งเสริมการลงทุนโดยมี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายเศรษฐา ทวีสิน) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการค้าต่างประเทศ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.