รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ในหัวข้อ "บทบาททูตพาณิชย์กับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศ" เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ในหัวข้อ "บทบาททูตพาณิชย์กับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศ" เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.