รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมหารือกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) ประชุมหารือกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการสินค้าชุมชนที่ BEDO ช่วยขับเคลื่อนเพื่อขอรับความคุ้มครอง GI วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมหารือกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) ประชุมหารือกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการสินค้าชุมชนที่ BEDO ช่วยขับเคลื่อนเพื่อขอรับความคุ้มครอง GI วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.