รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าอุปโภค - บริโภค และราคาวัสดุก่อสร้าง โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าอุปโภค - บริโภค และราคาวัสดุก่อสร้าง โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนภินทร ศรีสรรพางค์) เป็นประธาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าอุปโภค - บริโภค และราคาวัสดุก่อสร้าง โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าอุปโภค - บริโภค และราคาวัสดุก่อสร้าง โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนภินทร ศรีสรรพางค์) เป็นประธาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.