รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 1/2567 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญาและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 1/2567 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญาและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.