รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries:MAFF) 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries:MAFF) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของญี่ปุ่นในไทย และของไทยในญี่ปุ่น วันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries:MAFF) 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries:MAFF) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของญี่ปุ่นในไทย และของไทยในญี่ปุ่น วันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.