รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการอาวุโส ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการอาวุโส ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (นายดรุณ ซอว์เนย์) เกี่ยวกับความคืบหน้าของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในด้านซอฟต์แวร์ของไทย และความร่วมมือในการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการอาวุโส ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการอาวุโส ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (นายดรุณ ซอว์เนย์) เกี่ยวกับความคืบหน้าของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในด้านซอฟต์แวร์ของไทย และความร่วมมือในการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.