รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมงาน “วันสถาปนากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” ปี 2567 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เข้าร่วมงาน “วันสถาปนากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” ปี 2567 เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธาน วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมงาน “วันสถาปนากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” ปี 2567 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เข้าร่วมงาน “วันสถาปนากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” ปี 2567 เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธาน วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.