กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง ร่วมกับศูนย์การค้า MBK และหน่วยงานพันธมิตร รณรงค์ต่อต้านสินค้าละเมิดพร้อมลุยงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกเคารพสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้้ค้าและประชาชนทั่วไป 
   

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง ร่วมกับศูนย์การค้า MBK และหน่วยงานพันธมิตร รณรงค์ต่อต้านสินค้าละเมิดพร้อมลุยงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกเคารพสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้้ค้าและประชาชนทั่วไป วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

MARC Information
245 a : Title 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง ร่วมกับศูนย์การค้า MBK และหน่วยงานพันธมิตร รณรงค์ต่อต้านสินค้าละเมิดพร้อมลุยงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกเคารพสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้้ค้าและประชาชนทั่วไป 
520 a : Description 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง ร่วมกับศูนย์การค้า MBK และหน่วยงานพันธมิตร รณรงค์ต่อต้านสินค้าละเมิดพร้อมลุยงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกเคารพสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้้ค้าและประชาชนทั่วไป วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.