รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT” 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์) เข้าร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT” เพื่อผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการส่งเสริมธุรกิจอาหารไทยให้เป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศสร้างรายได้ให้กับชุมชน และความมั่นคงให้เศรษฐกิจของประเทศ โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนภินทร ศรีสรรพางค์) เป็นประธาน วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT” 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์) เข้าร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT” เพื่อผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการส่งเสริมธุรกิจอาหารไทยให้เป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศสร้างรายได้ให้กับชุมชน และความมั่นคงให้เศรษฐกิจของประเทศ โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนภินทร ศรีสรรพางค์) เป็นประธาน วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.