รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ดร. เสรี นนทสูติ) เป็นประธาน 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ดร. เสรี นนทสูติ) เป็นประธาน วันที่ 25 เมษายน 2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ดร. เสรี นนทสูติ) เป็นประธาน 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ดร. เสรี นนทสูติ) เป็นประธาน วันที่ 25 เมษายน 2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.