รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (AWGIPC) ครั้งที่ 72 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (AWGIPC) ครั้งที่ 72 เพื่อติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงหารือร่วมกับคู่เจรจาอาเซียน อาทิ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหภาพยุโรป (EUIPO) สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าฝรั่งเศส (French Patent and Trademark Office : INPI) สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2567 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (AWGIPC) ครั้งที่ 72 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (AWGIPC) ครั้งที่ 72 เพื่อติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงหารือร่วมกับคู่เจรจาอาเซียน อาทิ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหภาพยุโรป (EUIPO) สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าฝรั่งเศส (French Patent and Trademark Office : INPI) สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2567 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.