อธิบดีและผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   

อธิบดีและผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารโดยมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ วัดตำหนักใต้ จังหวัดนนทบุรี

MARC Information
245 a : Title 
อธิบดีและผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
520 a : Description 
อธิบดีและผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารโดยมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ วัดตำหนักใต้ จังหวัดนนทบุรี 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.