รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมหารือกับ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เกี่ยวกับความเห็นประกอบการยกร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฯ 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) ประชุมหารือกับ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (นายตุล เมฆยงค์) เกี่ยวกับความเห็นประกอบการยกร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฯ วันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมหารือกับ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เกี่ยวกับความเห็นประกอบการยกร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฯ 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) ประชุมหารือกับ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (นายตุล เมฆยงค์) เกี่ยวกับความเห็นประกอบการยกร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฯ วันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.