อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมงานแถลงข่าว ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ภาพรวมปี 2565 พร้อมเป้าหมายและแผนเร่งรัดการส่งออกปี 2566 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน 
   

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมงานแถลงข่าว ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ภาพรวมปี 2565 พร้อมเป้าหมายและแผนเร่งรัดการส่งออกปี 2566 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน

MARC Information
245 a : Title 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมงานแถลงข่าว ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ภาพรวมปี 2565 พร้อมเป้าหมายและแผนเร่งรัดการส่งออกปี 2566 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน 
520 a : Description 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมงานแถลงข่าว ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ภาพรวมปี 2565 พร้อมเป้าหมายและแผนเร่งรัดการส่งออกปี 2566 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.