อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมร่วมกับผู้แทน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริม การสร้างสรรค์นวัตกรรมและต่อยอดการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 
   

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมร่วมกับผู้แทน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและต่อยอดการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 25 มกราคม 2566

MARC Information
245 a : Title 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมร่วมกับผู้แทน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริม การสร้างสรรค์นวัตกรรมและต่อยอดการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 
520 a : Description 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมร่วมกับผู้แทน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและต่อยอดการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 25 มกราคม 2566 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.