รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เข้าพบ คุณ Zhang Xiaoxiao ที่ปรึกษาประจำสำนักงานเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำไทย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาไทยถูกละเมิดในจีน 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เข้าพบ คุณ Zhang Xiaoxiao ที่ปรึกษาประจำสำนักงานเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำไทย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาไทยถูกละเมิดในจีน

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เข้าพบ คุณ Zhang Xiaoxiao ที่ปรึกษาประจำสำนักงานเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำไทย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาไทยถูกละเมิดในจีน 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เข้าพบ คุณ Zhang Xiaoxiao ที่ปรึกษาประจำสำนักงานเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำไทย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาไทยถูกละเมิดในจีน 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.