องอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) ร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนา "การแยกแยะสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา" ซึ่งจัดโดย องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (JETRO) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าละเมิดฯ พร้อมหารือความร่วมมือด้านการป้องปรามการละเมิดออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) ร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนา "การแยกแยะสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา" ซึ่งจัดโดย องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (JETRO) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าละเมิดฯ พร้อมหารือความร่วมมือด้านการป้องปรามการละเมิดออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น ณ เกสร เออเบิร์น รีสอร์ต กรุงเทพฯ

MARC Information
245 a : Title 
องอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) ร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนา "การแยกแยะสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา" ซึ่งจัดโดย องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (JETRO) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าละเมิดฯ พร้อมหารือความร่วมมือด้านการป้องปรามการละเมิดออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) ร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนา "การแยกแยะสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา" ซึ่งจัดโดย องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (JETRO) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าละเมิดฯ พร้อมหารือความร่วมมือด้านการป้องปรามการละเมิดออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น ณ เกสร เออเบิร์น รีสอร์ต กรุงเทพฯ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.