อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในงานเสวนา “จัดการทรัพย์สินทางปัญญายังไง? ให้สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยบุกตลาดโลก” เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของคนไทยและสร้างแรงจูงใจในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เนื่องในวันนักประดิษฐ์ 
   

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในงานเสวนา “จัดการทรัพย์สินทางปัญญายังไง? ให้สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยบุกตลาดโลก” เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของคนไทยและสร้างแรงจูงใจในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เนื่องในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

MARC Information
245 a : Title 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในงานเสวนา “จัดการทรัพย์สินทางปัญญายังไง? ให้สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยบุกตลาดโลก” เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของคนไทยและสร้างแรงจูงใจในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เนื่องในวันนักประดิษฐ์ 
520 a : Description 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในงานเสวนา “จัดการทรัพย์สินทางปัญญายังไง? ให้สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยบุกตลาดโลก” เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของคนไทยและสร้างแรงจูงใจในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เนื่องในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.