การประชุมเรื่อง การพัฒนากฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยระหว่างสมาคม ทรัพย์สินทางปัญญาญี่ปุ่น (JIPA) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
   

การประชุมเรื่อง การพัฒนากฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยระหว่างสมาคม ทรัพย์สินทางปัญญาญี่ปุ่น (JIPA) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคณะองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (JETRO) (SEAIPJ) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 11.30 น. โดยมีผูู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร นางสาวสุลักษณา สุนทรวิภาต เป็นประธานการประชุม

MARC Information
245 a : Title 
การประชุมเรื่อง การพัฒนากฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยระหว่างสมาคม ทรัพย์สินทางปัญญาญี่ปุ่น (JIPA) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
520 a : Description 
การประชุมเรื่อง การพัฒนากฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยระหว่างสมาคม ทรัพย์สินทางปัญญาญี่ปุ่น (JIPA) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคณะองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (JETRO) (SEAIPJ) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 11.30 น. โดยมีผูู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร นางสาวสุลักษณา สุนทรวิภาต เป็นประธานการประชุม 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.