กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้การต้อนรับสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KIPA) ในโอกาสหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริม การสร้างสรรค์นวัตกรรม และนำทรัพย์สินทางปัญญา มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
   

กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้การต้อนรับสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KIPA) ในโอกาสหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อาทิ แนวทางสนับสนุนการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีสิทธิบัตร การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า GI การบริการตลาดกลางซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ เป็นต้น ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

MARC Information
245 a : Title 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้การต้อนรับสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KIPA) ในโอกาสหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริม การสร้างสรรค์นวัตกรรม และนำทรัพย์สินทางปัญญา มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
520 a : Description 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้การต้อนรับสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KIPA) ในโอกาสหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อาทิ แนวทางสนับสนุนการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีสิทธิบัตร การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า GI การบริการตลาดกลางซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ เป็นต้น ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.